Madde bağımlılığı ile mücadelede deneyim paylaşımı

26 TEMMUZ 2016

BASIN BÜLTENİ

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE DENEYİM PAYLAŞIMI
– ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI VE YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ KURUCUSU VE BAŞKANI PROF. DR. KÜLTEGİN ÖGEL VE YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM) YETKİLİLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE AİLE DANIŞMA MERKEZİNİ(GADEM), TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNİ VE YEŞİLAY BURSA ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİLER.

BURSA – Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği kurucusu ve başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Danışma Merkezini(GADEM), Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğini ve Yeşilay Bursa Şubesini ziyaret ettiler.

Madde bağımlılığı ile mücadelede koruyucu önlemler kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımının amaçlandığı ziyaret programında GADEM, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Yeşilay Bursa Şubesinde katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi, işbirliğinin artırılması yönünde öneriler alındı. Ziyarete ev sahipliği yapan GADEM, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Yeşilay Bursa Şubesi madde bağımlılığı ile mücadelede yaptıkları çalışmaları anlattılar. GADEM sorumlusu sosyolog Gökhan Öztürk, yaptığı sunumda Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Gençlik ve Aile Destek Merkezinde iki psikolog, bir sosyolog ve bir sosyal hizmet uzmanının çalıştığını, amaçlarının madde bağımlısı kişilere psiko-sosyal destek sağlayarak kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek suretiyle madde kullanım oranlarını azaltmak ve tamamen bırakılmasını sağlamak, risk altındaki çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak toplumsal bilinci arttırmak ve uyuşturucu maddeye karşı olan talebi azaltmak olduğunu belirtti.

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar katılımcılara Birliğin kuruluş amacını, faaliyetlerini, madde bağımlılığı ile mücadelede Birlik olarak üye belediyeler ile birlikte yapılan çalışmaları anlattı.
Yeşilay Bursa şubesinin tarihi Reyhan Paşa Hamamında gerçekleşen günün son görüşmesinde Şube Başkanı Serhat Yamalı katılımcılara Yeşilay Bursa Şubesi olarak bağımlılık ile mücadelede yaptıkları çalışmaları anlatarak yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
BASIN VE HALKLA İLIŞKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ